Zdravilna voda iz globin

Ali veste, katero zdravilišče je najboljše za vas?

Razvajanje v zdravilišču je koristno za zdravje.
Izbira zdravilišča je odvisna od diagnoze.

Znanje

Zdravilišča

»Voda ni le osnova za življenje, je življenje samo.«
To je misel Saint-Exuperya, pisatelja Malega princa, na katero kar prevečkrat pozabimo.

Zdravilišče je je namenjeno zdravljenju bolnikov. Po definiciji je zdravilišče zdravstvena ustanova, ki je namenjena zdravljenju določene skupine bolnikov. Zdravilišča so primarno namenjena zdravljenju z uporabo naravnih sredstev in okoliščin. Zdravilišče se nahaja v kraju, ki na osnovi naravnih virov (klima - podnebje, termalna voda, pelodi – blata) pripomore k izboljšanju zdravja in lahko ponudi tudi celovit program rehabilitacije za določeno skupino bolezni. V zdraviliščih sodobnega časa združujejo naravne dejavnike in jih vključujejo v programe rehabilitacije in revitalizacije, sočasno je omogočena uporaba tudi ostalih tradicionalnih pristopov zdravljenja (akupunktura in celotna Tradicionalna kitajska medicina, Ayurveda).

Naravni viri pripomorejo k izboljšanju zdravstvenega stanja in počutja posameznika, strokovno medicinsko vodenje dodatno nadgradi in usmeri proces zdravljenja posameznika v tolikšno zmogljivost, ki mu omogoči čim hitrejšo ponovno vrnitev in vključitev v samostojno življenje in delo.

V dejavnosti večine zdravilišč, tudi slovenskih, se združujeta zdravstvo in turizem.

Poseben zakon ureja status in delovanje zdravilišč. V Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč je vključenih 14 zdraviliških ponudnikov, zdravilišč pa je v Sloveniji še več. Posebnost je tudi zdravilišče Rakitna, ki je namenjeno otrokom.

zdravilišče -a s (i) zdravstvena ustanova
za zdravljenje bolnikov z določenimi boleznimi z
izkoriščanjem naravnih okoliščin

Slovenska Zdravilišča

Toplice, Terme, Wellness pod skupnim imenom Slovenska Zdravilišča

Naravna in kulturna pestrost Slovenije, omogoča odlične pogoje za zdraviliški turizem. Območje celotne Slovenije je posejano z izviri vode, ki imajo praviloma unikatno kemijsko sestavo in tako primerne za specifično zdravljenje. Različna kemijska sestava vpliva na počutje človeka in tako blagodejno vpliva na telo in duha.

Zemljevid Slovenskih Zdravilišč zaradi enakomerne posejanosti po državi kaže, da je Slovenija bogata z vodnimi viri. Določena zdravilišča so ostala tesno povezana z vodo in zdravljenjem, povezanim z vodo, zato so bolj zdraviliška kot turistična. V nasprotju s temi so še druga, ki služijo predvsem kot kopališča, zdravljenje pa se dogaja nezavedujoče.